Den felaktiga hovrättsdomen

Detta är saxat från tingsrättsdomen:

”Det är enligt tingsrättens bedömande inte sannolikt att MB med en ögonskada bestående av ett sprucket ögonlock, skulle ha kunnat rusa runt i mörkret på motorvägen och hugga en vältränad yngling till döds och allvarligt skada de båda andra. I den mån man skall tro målsägandenas uppgifter att allt hände på en gång när den andra bilen kom till platsen, blir det helt omöjligt för MB att jaga XX över motorvägen och samtidigt angripa NN och Romario vid bilarna. Här måste det istället ha varit en samlad attack med flera gärningsmän. MB:s erkännande innebär emellertid att han helt på egen hand har utfört samtliga gärningar. Denna reservationslösa inställning kan inte överensstämma med verkligheten, utan tingsrätten kan konstatera att erkännandet – om än inte helt så i vart fall i väsentliga delar – är falskt.”

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer MB för mord och mordförsök, samtidigt som man frikänner övriga, och lägger stor vikt i att MB hade starkast motiv att åsamka offren deras skador. Vidare anser man det besvärande för MB att han haft Romarios blod på yttersta delen av sina skosnören. Tingsrätten, som alltså friade MB, förklarar det med att blodspåren sannolikt uppkommit då skosnörena släpat i marken där det var blod överallt. Hovrätten konstaterar dock följande: att det är klarlagt att det var ett samordnat angrepp, att angriparna var flera till antalet och att det skett omedelbart efter ankomst till platsen. En person blev mördad, två fick livshotande skador. En person blev dömd för alla gärningar.

Hovrätten bedömer att de enda som hade någon form av motiv för att genomföra handlingarna var MB och YA. MB hade fått ett spräckt ögonbryn tidigare under kvällen av en av målsägarna medan YA både sommaren innan samt även han samma kväll hade hamnat i konflikt med en av målsägarna. Som tidigare påpekats är MB en ”nobody” i sammanhanget, att YA skulle ringa ihop hans två storebröder (AA och NA) och flera andra personer för att hämnas en skada MB ådragit ter sig osannolikt. Mer realistiskt är att YA utkrävde personlig hämnd och var starkt bidragande till samlingen på motorvägen där gärningarna utfördes. Detta väljer hovrätten att blunda för helt och hållet. Istället väljer man det andra scenariot. Mindre kontroversiellt, en mindre besvärande utredning erfordras och klenare bevisning krävs.

Hovrätten gör det lätt för sig och dömer MB för skador som han helt omöjligt kunnat åsamka på egen hand. Känslan som sprider sig när man följt hela rättsprocessen och reaktionerna därefter är att hovrättsdomen är starkt politiskt influerad. Man vill döma någon, för att få någon dömd. Lättast är att döma MB som redan erkänt handlingarna. Man bortser helt från de otroligt starka indicier som kan ifrågasätta domen. Det är antagligen bara personerna som var på platsen som med säkerhet vet vem som gjort vad, men det är inte ställt bortom rimligt tvivel att MB blivit dömd för de handlingar han utfört och friad för de handlingar han inte utfört.

Till skillnad från inledningsvis blev fallet uppmärksammat mer och mer medialt och pressen på hovrätten var hög i samband med domslutet. Att inte få någon dömd hade upprört stora delar av Västerort och skapat ett ännu större förakt och brist på förtroende till rättsstat, polisväsende och samhälle. Romario var en älskad själ i förorten, han rycktes på ett brutalt sett ifrån oss och att ingen blir dömd för detta dåd hade inte förbisetts lätt. Därför är också influenserna tydliga att detta tryck på domstolen påverkat domslutet. Det är omöjligt att åtta personer tittat på medan en ensam, skadad person jagat runt, knivhuggit och slagit tre offer. Det användes minst två vapen på platsen, en morakniv, ett baseballträ samt med största sannolikhet även en skruvmejsel. Han är garanterat inte oskyldig, men....

Att MB på egen hand utfört allt detta är långt ifrån ställt bortom allt rimligt tvivel, som är en grundförutsättning för fällande dom i det svenska rättssystemet. Därför borde han inte ha dömts för mord och mordförsök. Därför har han också fått fel straff. Och därför går det även runt personer i vårt samhälle idag som egentligen borde sitta bakom galler.


HD prövar inte överklagan

Högsta domstolen har meddelat att de inte prövar MB:s överklagan och därför har Svea hovrätts dom på sju års fängelse nu vunnit laga kraft.

Bloggen fortsätter...

Många frågor har inkommit om bloggen är nedlagd efter en tids frånvaro och svaret på detta är nej. Det finns flera anledningar till det icke lika frekventa inläggsskrivandet och det är bland annat på grund av tidsbrist samt att inga akuta nyheter har uppkommit kring fallet. Därmed inte sagt att det är slutskrivet, det finns fortfarande många frågetecken kring utredningen och domarna, framförallt hovrättsdomen som dömde MB till fängelse.

I mån av tid kommer nya inlägg att skrivas. Förslag, kommentarer och frågor av alla slag tas hjärtligt emot via kommentarfunktionen.

Domen överklagad till HD

MB:s advokat Johan Åkermark kommer att överklaga domen till Högsta domstolen. Detta meddelande han under tisdagen. Åkermark anser att hovrätten lagt för stor vikt vid hans klients erkännande i tingsrätten och att det inte kan vara möjligt att MB ensam huggit ner tre personer.

Att Högsta domstolen skulle ge prövningsrätt i detta fall ter sig högst osannolikt då fallet knappast är av prejuciderande art. En annan möjlighet för prövning är att hovrätten grovt förbisett något eller gjort ett grovt misstag i sin bedömning av fallet. Ingen av dessa möjligheter ligger nära till hands och det skall som sagt mycket till för att detta ska gå vägen för Åkermark och hans klient.

MB dömd till sju års fängelse

Mycket överraskande valde hovrätten att göra en annan bedömning än tingsrätten och dömde MB till sju års fängelse. Dock står de friande domarna mot YA och WS kvar.

Domen är häpnadsväckande på flera sätt och måste ha kommit som en chock för de åtalades försvarsadvokater.

"Jag är inte det minsta orolig, jag är säker på att inte bli dömd", sa en mycket avslappnad och skämtsam MB i slutet av hovrättsförhandlingarna. Nu får han spendera de kommande sju åren bakom lås och galler.


Mer om hovrättsdomen inom kort.

Hovrättsdomen uppskjuten

Svea hovrätt har meddelat att domen i fallet, som skulle ha kommit idag fredag, skjuts upp en vecka till nästa fredag på grund av sjukdom.

Vittnet som inte ville dyka upp

Som väntat var det samma visor i sista hovrättsförhandlingarna som det var i tingsrätten. Förhören från tingsrätten spelades upp och mycket lite var nytt. När alla förhör var uppspelade skulle ett vittne som vi kan kalla för PA kallas in för att vittna. Föga oväntat dök aldrig PA upp. Eftersom detta var det sista som hände innan slutpläderingarna skulle dra igång så var det verkligen åklagare Tvengströms sista möjlighet att få en vändning på hela fallet.

PA var den fjärde personen som satt i bilen som Romario färdades i. De tre personerna blev attackerade brutalt men PA rördes inte alls, trots att han tillhörde sällskapet. Detta kan te sig mycket märkligt och därför fanns en liten förhoppning om att hans vittnesmål kunde komma med avgörande uppgifter som kunde bidra till att bringa klarhet i det inträffade.

PA dök aldrig upp för att vittna i tingsrätten heller, då ryktades det om att han befann sig utomlands. När han lös med sin frånvaro ytterligare en gång beslutade rätten att under pågående förhandling påbörja arbetet med att hitta PA. Adresser och telefonnummer togs fram och man beordade en paus strax efter lunch för att skicka ut en polispatrull för att tvångshämta PA till rätten. Det var en tryckt och märklig stämning bland framförallt de åtalades advokater under denna paus. Blotta tanken av att man skulle lyckas med att hämta vittnet och att denne skulle komma med sensationella uppgifter som direkt kunde leda till en fällande dom gjorde dem ängsliga.

Men PA dök inte upp, trots att han befinner sig i Stockholm. För åklagaren var det ett stort bakslag och hon kunde inte göra mycket annat än att ställa in förhöret. Dock begärde målsägandes ombud att rätten skulle ta ställning till om man kunde skjuta upp rättegången tills man fått tag på PA. Hovrätten kom fram till att man trots rimlig ansträngning inte kunde få PA att infinna sig på plats och avgörandet kunde inte skjutas upp längre. Beslutet kunde inte överklagas. Därmed återstod bara slutpläderingarna.

Åklagare Ewa Tvengström började med att kritisera tingsrätten för att hon fått intrycket att de i ett tidigt skede redan avgjort att det skulle bli friande domar. Man gjorde det allt för lätt för sig utan att gräva djupare i händelsen. Hon fortsatte med att redogöra för vad som verkligen är utrett kring händelserna. Och detta är bland annat att mordet föranleddes av två bråk mellan grupperingarna, ett på sensommaren och ett tidigare under mordkvällen. Att det omgående togs kontakter mellan båda grupperna efter bråket på Star Bar under kvällen och att kontakterna syftade till ytterligare ett möte senare under kvällen. Detta bekräftas bland annat av MB:s uppgifter samt genom ett sms till Romarios mobil. Det är också utrett att de åtalades gruppering hinner uppgå till nio personer när man sätter sig i två bilar och kör från Tensta mot Husby där träffen skulle ske. Då får man nys om att Romarios bil fått bensinstopp på E4:an varpå man sätter fart ditåt istället. Även bekräftat är det att under den här tiden hinner man skaffa både maskering och beväpning innan man når Kistaavfarten på E4:an.Fortsättningen av det som sas under hovrättsförhandlingen publiceras i dagarna..

Sista hovrättsförhandlingen på fredag

Idag fredag kl 9.00 inleds den andra och sista rättegångsförhandlingen mot de tre åtalade, MB, YA och WS i säkerhetssalen i Svea Hovrätt.

Bloggen är på plats och kommer att rapportera om händelserna.

MB tar tillbaka erkännandet - åklagaren i besvärligt läge

Det som framförallt präglade de första hovrättsförhandlingarna var att den huvudmisstänkte MB tog tillbaka sitt erkännande från tingsrätten där han tog ansvaret för att ha huggit Romario till döds samt skadat två av hans vänner.

Detta kan inte komma som en chock för någon part och påverkar heller inte rättegångsförhandlingarna markant. De med lite insikt i fallet visste redan från början att MB inte talade sanning. Och när han började lämna motstridiga uppgifter blev det bara än mer tydligt att han tog skulden för att skydda någon annan. Den enda part som nu har fått ett aningen besvärligare läge är åklagaren Ewa Tvengström. Som bloggen vid ett flertalet tillfällen påpekat borde inte mycket vikt ha lagts på MB:s erkännande. Ändå valde Tvengström att spela alla sina kort på erkännandet och i princip utesluta alla andra alternativ.

Vad Tvengström nu ska hitta på återstår att se. Hennes besvärliga situation är framkallad bland annat av en i grunden dålig förundersökning som bäddat till en svag teknisk bevisning. Det framstod nästan som komiskt när hon i tingsrätten var helt övertygad om att det var MB som stått bakom alla tre personskadorna. Det i princip enda som talade för detta var att han var på brottsplatsen samt hans erkännande, som hon blåste upp till för stora proportioner. Den tekniska bevisningen talade istället emot att MB var gärningsmannen. När MB nu, föga oväntat, tar tillbaka sitt erkännande återstår inte mycket för Tvengström att använda sig av för att få till en fällande dom. Därför ska det bli oerhört intressant att följa vad som händer i den sista hovrättsförhandlingen på fredag.

Ewa Tvengström tog fallet till hovrätten med samma bevisning, samma vittnen och samma förundersökning. Tingsrättens bedömning av fallet är svår att ifrågasätta, vad får Tvengström att tro att hovrätten kommer att döma annorlunda, med samma bevisning? Och när åklagaren fortfarande försöker få rätten att genom laglig rätt tvinga misstänkte medhjälparen YA:s storebror AA samt deras far att vittna känns det som att hon är helt ute och cyklar. Av alla möjliga personer hon kunde kalla som vittnen, hur kan Tvengström välja att försöka få dessa två familjemedlemmar att vittna? De vägrade redan i tingsrätten. Och om hon nu lyckas, genom en besvärlig process, få rätten att kalla dessa som vittnen, tror hon verkligen att dessa två kommer komma med avgörande uppgifter eller vittnesmål som kommer att leda till ett genombrott i utredningen? Och som i värsta fall kan få deras familjemedlem dömd till fängelse? Fokus läggs återigen på fel saker från åklagarens sida.

Åklagaren vill att YA ska dömas till fängelse för medhjälp till mord och två fall av medhjälp till försök till mord. Gällande 17-årige WS yrkar hon på ungdomsvård och ungdomstjänst för samma åtalspunkter. I MB:s fall ville Tvengström få honom dömd till fängelse, men det känns nu väldigt avlägset då ingenting talar för att hovrätten skulle göra den bedömningen.

Om åklagarens situation var besvärlig, är den nu ännu mer besvärlig. Men att komma med samma bevisning och ingenting nytt till en hovrättsförhandling och bara hoppas på att rätten med hjälp av samma underlag ska göra en helt annan bedömning än vad tingsrätten gjorde, är under all kritik. Det som är ett krångligt fall blir bara ännu krångligare av Tvengströms klumpiga beslut. Vi som ändå tror på rättvisan kan bara hoppas på att vittnen vågar träda fram och berätta vad som egentligen inträffade på platsen. Detta är med all säkerhet det enda som i dagsläget kan få hela fallet att ta en ny vändning och leda till fällande domar.


Hovrätten prövar målet igen

Svea hovrätt gör ett nytt försök att pröva fallet. I maj tvingades förhandlingarna ställas in då huvudpersonen i målet, MB, flytt landet.

Åklagare Ewa Tvengström chockerar med att fortfarande bibehålla samma linje som i tingsrättsförhandlingarna och säger till TT: "Jag åberopar ingen ny bevisning i hovrätten".

Mer om detta inom kort.

En intervju med Romarios far publiceras i dagarna.


Bloggen uppmärksammad i media

Senaste veckan har bloggen, som växer mer och mer, blivit uppmärksammad både i media och i massvis med andra bloggar. Här är två artiklar från Stockholm City och Nyheter24:

http://stockholm.city.se/nyheter/16951/bloggare_om_romariomordet_de_skadade_vet_mer_

http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/239079-bloggare-utreder-romario-mordet

Replik på kommentar ang. polisarbetet

En person med signaturen "LS" har kommenterat inlägget i bloggen som handlar om polisens bristfälliga utredning. Först bifogar jag "LS" kommentar, efteråt finns repliken:

"Jag vill bara kommentera din åsikt om att utredningen var bristfällig. Jag har haft insikt i polisutredningen under hela tiden och blir så jävla förbannad på den obefogade kritik som polisen har fått ta emot.

Till att börja med så handlar ALLT om att ingen säger ett ord. Ingen vill prata med polisen och ingen vill lämna ut någon. Om du bara för två sekunder sätter dig in i polisens situation, så ser du hur hopplöst det är. Man kan inte tvinga någon att prata som totalvägrar. Redan där får de noll respons.

Du kommenterar att det tar en månad att få fram mobilen, vilket kan handla om att de dels fått infon om dennes närvaro så pass sent (eftersom det bara är personerna på platsen som kan berätta vilka som varit där. och de håller ju käften allihop) sedan kan man ändå få fram all gammal info efteråt, så det är inte ett problem.

Sedan nämnder du detta med kläderna. Polisen visste hela tiden att det fanns en blodig T-shirt någon stans i Sthlm, men la inte ner någon vikt på att hitta den då de visste att den tillhörde denne som skjutsade Romario till akuten. Han kan alltså lätt bortförklara varför blodet finns på hans tröja.

Det här är en helt hopplös utredning från början till slut, då en och samma person (han som känner båda gängen och är mer eller mindre samordnaren, och som romario tror hämtar bensin till dem) har gett olika versioner vid varje förhör.
Tror polisen tyvärr har gett upp. Det är glasklart att ingen av gärningsmännen kommer erkänna eller berätta. Men jag har aldrig varit med om något lägre än att Romarios två vänner som också skadades inte säger ett ord. Det är skamligt. Det är dessa två som kan lösa hela mordutredningen. Skulle de börja prata så skulle polisen kunna göra ett grymt jobb därefter!"

Till att börja med ska vi klargöra att syftet med bloggen inte är att smutskasta eller svartmåla vare sig polis eller någon annan part. Ändamålet är av mer granskande karaktär och det finns ingen avsikt att ge någon som helst obefogad kritik. Det är också just därför som vi ser till att kritiken som utdelas inte är grundlös. Men självklart kan man se saker och ting med olika ögon och i ditt fall säger du själv att du har "haft insikt i polisutredningen under hela tiden" och därför kan det lätt antas att du antingen är polis eller möjligtvis arbetar inom åklagarväsendet. Ska försöka bemöta dina argument i punktform:


• "Till att börja med så handlar ALLT om att ingen säger ett ord", kommenterar du. Redan i första meningen av huvudinlägget står det "Att det blev friande domar i tingsrätten var inte helt överraskande då den tekniska bevisningen var svag i samband med att alla inblandade inte sa något av värde eller bara höll tyst." Allt ansvar har alltså inte alls lagts på polisen, självklart är de inblandades tystnad en stor del i att det inte kunnat lösas, men polisens misstag ska inte för det sopas under mattan.

• Vidare skriver "LS" att: "Du kommenterar att det tar en månad att få fram mobilen, vilket kan handla om att de dels fått infon om dennes närvaro så pass sent (eftersom det bara är personerna på platsen som kan berätta vilka som varit där. och de håller ju käften allihop) sedan kan man ändå få fram all gammal info efteråt, så det är inte ett problem".

Husrannsakan hos YA gjordes den 21 november 2008. Enligt dig visste alltså inte polisen innan dess att YA överhuvudtaget varit på brottsplatsen men så fort man fick vetskap om att han var inblandad gjorde man omedelbart en husrannsakan där man beslagtog hans mobil. Saken är den att YA frihetsberövades redan den 21 oktober, alltså bara ett par dagar efter mordet. Varför väntar man en hel månad med att göra husrannsakan? Gällande dina uppgifter om att man ändå kan få fram gammal info kommer du med direkt felaktiga uppgifter. Visst kan man begära ut telefonlistor där allt syns, men själva innehållet i till exempel sms kan inte återskapas när man raderat dessa från telefonen.

• Angående kläderna borde polisen rent generellt lagt mer fokus på att skicka in både kläder och andra ägodelar till SKL för analys från alla som var på platsen. Och visst kunde NA ha bortförklarat Romarios blod på hans tröja på grund av att han körde honom till sjukhuset, men det hade varit svårare att förklara bort om man till exempel hittat blod från alla tre skadade.

• Du har rätt i att det är en hopplös situation för polisen när ingen av alla de inblandade pratar, inte ens de skadade. Det försvårar ju läget besynnerligt men det är polisens uppgift att försöka lösa det hela och trots att man utfört en del bra saker går det inte att blunda för en massa misstag som också gjorts. Att personer som inte känner någon tillit till rättsväsendet och därför ger olika versioner i olika förhör är något som man alltid kommer att få leva med. Men det är förkastligt att känslan ges av att polisen gett upp hoppet om att lösa fallet.

• Att Romarios två skadade vänner har huvudnyckeln till att lösa fallet förstår alla. Men varför de inte pratar är svårare att förklara. Här har myndigheterna ett visst ansvar med att bistå med alla rättssäkerheter som finns och förklara situationen ordentligt för dessa. Om detta har gjorts till fullo vet jag inte men vad som är säkert är att om dessa två verkligen inte vill yppa något finns inget erbjudande om vittnesskydd i världen som kan få dem att prata.

"LS", det finns mängder av andra anklagelser mot polisarbetet som du inte väljer att bemöta. Här är ett par:

Varför gjordes inte en rekonstruktion på brottsplatsen?
Varför tog polisen hjälp av en privatperson med nära kontakt till de misstänkta i utredningsarbetet?
Hur förklarar polisen sprickan som uppstod mellan de olika polisdistrikten?


Kommentarer efter manifestationen

I tisdags arrangerades en manifestation på Sergels torg för att uppmärksamma bristerna i Romariofallets utredningar. Flera företrädare för de politiska partierna bjöds in och talade till de cirka 300 åhörarna på plats.

Tråkigt värre, och föga oväntat, kunde inte representanterna från framförallt Miljöpartiet (Yvonne Ruwaida) och Rättvisepartiet Socialisterna (Lucia Collazos) hålla sig till sakfrågorna utan började istället smutskasta sina politiska motståndare och det blev mer och mer uppenbart att de stod på platsen för att dra in billiga politiska poäng än att försöka förklara vad de ansåg om situationen och vad de gör för att förbättra den.

Varför bjöd man in Lucia Collazos överhuvudtaget egentligen? Rättvisepartiet Socialisterna fick 0,02% av rösterna i senaste riksdagsvalet och har noll mandat i Stockholm. Vad har de att säga till om?

Dessa två representanter gick hårt åt de borgerligas politik och attackerade det så kallade Järvalyftet, som är en modernisering av områdena i Västerort. Kortfattat innebär Järvalyftet bland annat bättre kopplingar mellan Tensta och Rinkeby samt mellan Rinkeby och Stora Ursvik . Utöver detta är upprustade centrum samt bättre tillgänglighet till Järvafältet planerade att utföras. Dessa framtida upprustningar av förorterna målar de rödgröna upp som ett stort negativt element som ökar klyftorna i förorten. Då är frågan, vad gjorde de själva åt situationen och orättvisorna i förorterna när de var vid makten?

Den sista talaren (vars namn jag inte kommer ihåg) hetsade upp stämningen något då han skrek ut sina frågor över Sergels Torg: "Hur kan en person som erkände inte bli dömd?" Dessutom ville han ställa en direkt fråga till domaren som dömde i tingsrätten: "Hur kan det komma sig att en person som erkänt dråp inte blir dömd för dråp?"

Det är tråkigt att en person som väljer att ställa upp som talare inför flera hundra personer i en manifestation inte är särskilt insatt i fallet. Hade han varit det, hade han inte ställt någon av de frågorna han nu skrek ut. Det hade räckt att läsa tingsrättens domslut för att belysa sig själv varför han inte blev dömd trots sitt erkännande. Annars finns svaren på hans frågor här.

MB i Somalia - Rättegången ställs in

Som bloggen redan den 15 april kunde avslöja har huvudåtalade MB flytt landet. Nu har Sveriges medier fått nys om detta och igår bekräftade hans advokat Johan Åkermark för Stockholm City att hans klient befinner sig utomlands och inte har några planer på att återvända innan hösten. Hovrättsförhandlingarna som skall inledas på torsdag var i fara och idag kom beskedet att man tills vidare skjuter upp rättegången då man inte lyckats få tag på MB.

Även medåtalade WS har försökt hålla sig undan men siktades i dagarna i centrala Stockholm och fick skriva på att han tagit del av kallelsen till hovrätten. En av de två skadade vännerna till Romario har även han inte gått att nås. Han håller sig enligt uppgift medvetet undan och har inga planer på att gå igenom ytterligare en rättegångsförhandling.

Gällande MB så blev han tidigt erbjuden att lämna landet av sin familj vid en friande dom. Han var kvar i området ett par veckor efter domen men han kände själv att han inte kunde hantera den press han fått på sig på grund av all den uppmärksamhet som skapats. Han kunde inte leva ett normalt liv i förorten utan var jämt och ständigt utpekad. Han tog sin sista möjlighet att komma undan och reste bort. Han ryktades först befinna sig i Dubai, men nu är det alltså bekräftat av hans föräldrar att han är i Somalia. Eftersom landet inte har något fungerade rättssystem är det osannolikt att kunna begära ut honom av myndigheterna.

Åklagare Ewa Tvengström säger till DN att hon inte har några synpunkter på att två personer håller sig borta. Hon ville inte skjuta upp förhandlingarna utan lägger nu fokus på att åtala YA och WS för medhjälp.

Advokaten bekräftar: MB har flytt

Den 15 april var bloggen först med att avslöja att den huvudåtalade i målet, MB, har flytt landet. När det bara återstår dagar innan hovrättsförhandlingarna skall inledas bekräftar på måndagen hans advokat Johan Åkermark till flera medier att han har lämnat Sverige och idag förmodligen finns i Somalia. Eftersom det inte går att nå honom kan detta få följden att rättegången kommer att skjutas upp.

Mer utförlig info inom kort.


Om

Min profilbild

RSS 2.0