NA kräver 44 000:- i skadestånd

26-årige NA, storebror till YA och AA, har skrivit till justitiekanslern och krävt skadestånd för den tid han suttit frihetsberövad som misstänkt för delaktighet i Romariomordet. NA satt häktad i 44 dagar och kräver alltså tusen kronor för varje dag. Han greps två dagar efter mordet, den 20 oktober 2008, och häktades. Han släpptes dock den 3 december. Ärendet mot honom lades ner den 28 januari 2009.

- Han upplevde tiden i häkte som påfrestande - i synnerhet då han var misstänkt för att ha delaktighet i ett mycket allvarligt brott. Dessutom var han belagt med restriktioner och hade under utredningens gång ingen kontakt med omvärlden, skriver NA:s advokat.

NA har ett tungt kriminellt brottsregister och anses av många vara mer inblandad i Romariofallet än vad det framkommit. Det var NA som tillsammans med en vän körde Romario till Karolinska sjukhuset där den döda kroppen dumpades.

Kalla fakta tar upp fallet

TV4:s samhällsprogram Kalla fakta kommer nu på söndag att ta upp fallet kring mordet på Romario. Programmet börjar kl. 19.20 och sänds i repris kl. 03.40 samma natt.

Här kan man se ett klipp inför programmet:

http://tv4play.se/aktualitet/kalla_fakta?videoId=1.967600


Polisens bristfälliga utredning

Att det blev friande domar i tingsrätten var inte helt överraskande då den tekniska bevisningen var svag i samband med att alla inblandade inte sa något av värde eller bara höll tyst. Polisens arbete har fått hård kritik, och kritiken har varit berättigad.

Polisens kanske största misstag var att man i ett inledande stadie utgick från att det var en kriminell uppgörelse i den undre världen som ledde till mordet. Visst, det kanske låg nära till hands att misstänka det, men att utesluta alla andra möjligheter och agera därefter är förkastligt. Media hängde självklart på, vilket är ännu mer häpnadsväckande, de som nu skrev något överhuvudtaget.

Dagen efter mordet inlämnade sig MB till polisen och tog på sig några av gärningarna. Då hade de inblandade alltså haft nästan en hel dag att snacka ihop sig. Senare i rättegången tog han på sig alla tre knivskärningar. Ett annat mycket stort misstag av polisen var att lägga allt för stort fokus på MB:s erkännande. Man uteslöt tidigt andra gärningsmän och arbetade enbart efter teorin att det var MB som utfört brotten.

Fler misstag av polisen:

• När polisen gjorde husrannsakan hos MB fick han själv bestämma vilka saker polisen skulle ta med sig. De frågade helt enkelt honom vilka kläder han haft på sig och skickade bara dessa till analys.

• Den 21 november får polisen i uppdrag att göra husrannsakan hos YA. Uppdraget var att beslagta hans mobil, detta alltså över en månad efter mordet.

• Inga andra kläder tillhörande någon av de som befann sig på brottsplatsen skickades till SKL för analys. Det enda som skickades, utöver MB:s tillhörigheter, var en t-shirt med två hål i som hittades i ena bilen flera dagar efter mordet. Denna tillhörde WS och användes som maskering.

XX, som hade tät kontakt med Romario under mordkvällen, och som var med i bilen som körde hans döda kropp till sjukhuset, förhördes en gång. Efter att ha nekat kallades han varken till fler förhör eller till rättegången.

• Mängder med vittnesmål hölls över en månad efter mordet.

• En person, som var med när alla inblandade träffades innan de lämnade in sig, kallades inte som vittne.

Att alla som befunnit sig på brottsplatsen inte ens kallades till polisförhör är under all kritik. Att husrannsakningar och förhör dragit ut så länge på tiden är också mycket allvarligt och möjligtvis en stor anledning till att fallet inte kunde lösas i tingsrätten.

Det är omöjligt att såhär lång tid efter mordet få fram ny teknisk bevisning som kommer vara avgörande för fallet. Istället får man känslan att det enda som kan lösa hela fallet är att någon tar till sig modet och talar ut i hovrätten. Det känns mycket långsökt, men då polisens utredning varit så pass bristfällig är det det enda hoppet som finns för det.

"AA dödade Romario"

Enligt bloggens initierade källa var det AA som höll i kniven när Romario blev dödligt huggen i ryggen. Dessa uppgifter ska en person som själv var på brottsplatsen (XX) ha lämnat till Romarios far.

AA
är alltså mellanbrodern, storebror till tidigare åtalade YA och lillebror till NA. NA befann sig på platsen och var en av minst två personer i bilen som dumpade Romarios kropp utanför sjukhuset. En annan som satt i NA:s bil var en person som vi här kan kalla för XX. Han är nära vän till både NA och Romario.

När Romarios sällskap var på väg till Husby för att träffa det andra sällskapet fick Romario ett sms kl 02.52 från XX (som då alltså satt i NA:s bil), där han skriver: "Ta inte med YG". Denne YG tillhörde Romarios sällskap och de satt i samma bil, det var i detta läge försent att förhindra YG från att följa med.

Anledningen till att XX rådde Romario att inte ta med honom var att YG haft dispyter med några av de personerna som var på väg för att ses, därför kunde situationen lätt bli våldsam.

Romarios bil hann som bekant aldrig ta sig till Husby. Man fick bensinstopp på E4-avfarten till Kista där det dödliga mötet utspelade sig när den andra grupperingen fick nys om att det var där de befann sig. De körde ut från Husby i två bilar, ut på E4:an södergående fram till trafikplats Järva Krog där man med all sannolikhet vände och körde tillbaks norrgående fram till Kistaavfarten. Man parkerade båda bilarna bakom Romarios röda Saab som stod vid vägrenen och innan någon hann uppfatta något attackerades Romario och hans två vänner med slagträn och kniv.

Varken YG eller den andra personen som blev attackerad tillsammans med Romario har velat/kunnat peka ut någon mördare. Många tror att de är rädda för repressalier om de kommer med avgörande uppgifter som gör att någon döms till ett längre fängelsestraff.

XX, som alltså var vän med personer från båda grupperingarna, har dock i efterhand talat om för Romarios far vad som egentligen utspelade sig på brottsplatsen. Anledningen är enligt XX att han anser att fadern har rätt att veta vem det var som mördade hans son, men att han inte har någon som helst tillit till det svenska rättsystemet och därför inte kommer att yppa något av värde i en rättegång.

XX skall ha berättat för fadern att det var AA som mördade Romario. Tingsrätten viftade bort uppgifterna som andrahandsuppgifter som inte har något värde i rätten om det inte direkt kommer från huvudpersonen. Det skall nämnas att XX aldrig kallades till tingsrätten och att åklagare Ewa Tvengström inte har några planer på att kalla honom till hovrätten heller.


MB har flytt till Dubai

Enligt en säker källa till bloggen har 18-årige MB, han som tog på sig ansvaret för knivdåden, tagit sin flykt till Dubai tillsammans med sin mor.

MB har inte varit sig lik efter att han släpptes från häktet i samband med tingsrättens dom den 26 februari. Då hade han suttit där i över fyra månader. Han har varit psykiskt ostabil och dessa problem har förvärrats under häktningen och i samband med frisläppandet.

Hovrättsförhandlingarna startar den 28 maj, det återstår att se om man lyckas få MB att infinna sig till rättegången.

Åklagare Ewa Tvengströms misstag

Till att börja bör det nämnas att åklagare Tvengström inte har haft någon lätt uppgift med att reda ut vem som gjort vad i detta mycket komplicerade brottsfall. Hon vet inte vilka gärningsmännen är, polisen har inte hittat något mordvapen och de minst tolv personerna som direkt befunnit sig på brottsplatsen har inte berättat något alls av värde. Romarios två vänner som knivhöggs allvarligt har heller inte kommit med några avgörande vittnesmål.

Det besvärliga för Tvengström är den tunna tekniska bevisningen, som är frukten av polisens bristfälliga förundersökning. Det finns ingenting som binder någon till mordet. Åklagarens starka kort är å andra sidan MB:s erkännande som hon lagt mycket fokus på. Det finns dock mycket som talar för att detta erkännande kommit efter påtryckningar eller liknande som fått honom att ta på sig något han inte gjort. Trots detta känns det som att Tvengström i sin iver att bara få någon fälld för detta, hellre väljer att döma en oskyldig än att låta ingen alls bli dömd. Det hade ju onekligen känts som ett misslyckande för henne.

Bevis saknas helt mot personer som av allt att döma varit mer inblandade än vad det framstått i tingsrätten. Detta är Tvengström självklart medveten om men väljer ändå att försöka få MB fälld för mord trots att det bara verkade mer och mer absurt ju längre i domstolsförhandlingarna man kom att han verkligen inte hade något med själva mordet att göra. Till och med övriga åtalades försvarsadvokater berörde ämnet, men ville av självklara skäl inte gå in djupare på det. Alltså att de riktiga mördarna inte ens befann sig i tingssalen. MB:s advokat Johan Åkermark sågade utredningen och sade i sin slutplädering att om det inte hade varit för hans klients erkännande hade han inte ens kunnat bli åtalad.

Tingsrättens ordförande Erik Ternert gav denna kommentar till media: "Vi i domstolen spekulerade också om det verkligen var rätt folk som var åtalade. Och vi undrade om det fanns andra som har sett något".

Något intressant med åklagarens åtal är att hon reserverar sig mot att det kanske inte är MB som är mördaren. För om det inte är han så vill hon ändå att de två övriga åtalade, YA och WS, skall dömas för medhjälp för att i vart fall ha hjälpt en okänd gärningsman att utföra brotten. Detta avfärdar tingsrätten och motiverar det med att man har identifierat tolv personer på brottsplatsen och inga undersökningsfynd eller vittnesmål ger stöd för en teori om en helt okänd gärningsman.

Att YA och WS ändå aktivt skall ha bidragit till att båda sällskapen träffades i Husby för att göra upp är också svårt att styrka enligt tingsrättens dom eftersom vittnesmål och inblandades uppgifter har försvårat utredningen kring detta. I vilket fall har WS' telefon varit avslagen så han har inte kunnat varit med och planera i någon högre grad. Däremot YA:s mobil var väldigt aktiv med många skickade och mottagna sms direkt efter tjafset på krogen fram till att han träffade hans sällskap. Åklagare Tvengström menar här att YA mobiliserade sina vänner för att möta upp Romarios sällskap, i det som till slut skulle bli det dödliga mötet på E4:an. Detta är också det mest troliga men eftersom alla sms var bortraderade från mobilen när den beslagtogs av polisen fanns inget som verkligen styrkte syftet med alla meddelanden.

YA hade två anhöriga som åklagaren kallade som vittnen till tingsrätten, hans far samt hans äldre bror AA. Båda dessa fick som första fråga om de ville vittna mot en anhörig, och svarade självklart nej, varpå de kom runt vittnesplikten och kunde lämna rättssalen. Nu lägger Tvengström all fokus på att tvinga dessa två att vittna i hovrätten. Tror verkligen Eva Tvengström på fullaste allvar, om hon nu lyckas gå runt rättspraxis, att hon kommer att få den åtalades bror och far att komma med sådana avgörande vittnesmål att det kommer att ske något genombrott i denna rättsprocess?

Falska och felaktiga vittnesmål i kombination med att i princip alla inblandade har hållt tyst har genomsyrat hela utredningen. Att Tvengström lägger all hennes energi på dessa två vittnesmål, istället för att kalla nya vittnen till hovrätten, är ytterst märkvärdigt. Det finns namngivna personer som befunnit sig på mordplatsen och bevittnat det hela från första parkett, men som inte ens kallats till tingsrätten, eller kommer att kallas till hovrätten. För detta bär åklagare Tvengström huvudansvaret.

"18-åringen" (MB)

Huvudpersonen i tingsrätten, 18-årige MB som vi kommer att kalla honom här, fick allt fokus på sig när han tog skulden för knivdåden då Romario mördades och två andra skadades.

Något som är bekräftat är att MB fått en smäll i samband med krogtjafset i stan av en av Romarios vänner. Anledningen ska ha varit att MB slagit till en annan i sällskapet alldeles tidigare. Smällen tog på ena ögat och var så pass kraftig att både hans övre och undre ögonlock sprack. Polis kallades till platsen och man säkerhetsvisiterade MB och körde honom sedan till sjukhuset. Där fick han vänta på vård och till slut blev han otålig och lämnade sjukhuset för att ta sig mot hemtrakterna. Han hoppade av i Rissnes t-banestation där hans sällskap, som nu var mångdubbelt fler till antalet, plockade upp honom och så småningom körde till E4:an där Romarios sällskap fått bensinstopp.

Vad som exakt utspelar sig på E4-avfarten när en person mördas och två andra klarar sig undan med livshotande skador är höjt i dunkel. Det vi med säkerhet vet är i alla fall att:

• MB är i princip blind på ena ögat.
• MB har motivet att hugga ner dessa människor.
• MB hade inget vapen på sig när han släpptes av på sjukhuset.
• MB har fått blod på toppen av hans skosnöre som tillhör Romario.

Åklagaren har åtalat MB för mord och två fall av mordförsök.

Till en början nekade MB att han varit inblandad, för att kort därefter ändra sin historia helt. I tingsrätten förnekade att han gjort sig skyldig till uppsåtligt dödande av Romario, utan att det enbart var hans avsikt att skada honom med kniven. Därför tar han på sig ansvaret för grov misshandel och vållande till annans död. I fallet med de båda skadade männen erkänner han att han gjort sig skyldig till grov misshandel.

I tingsrättsförhandlingarna var detta det enda MB sa, när han skulle höras: "Det enda jag har att säga är att jag har huggit tre personer, men det var utan avsikt att döda någon. Jag kommer inte att svara på några andra frågor."

I tidigare förhör har han medgett att han huggit två personer, för att sedan helt plötsligt erkänna han att han huggit tre personer i tingsrätten. Han har ständigt ändrat sina förhörsuppgifter och påtalat att det skulle vara omöjligt för honom att hugga ner dessa personer med hans skadade öga. Detta sänker hans trovärdighet markant när han nu tar på sig det hela och det misstänktes redan i ett tidigt läge att han tog på sig skulden för någon annan.


"Jag accepterar hans erkännande, men jag vet inte om jag tror på det. Vi har pratat om det och han accepterar att jag har en annan inställning till det. Jag vill också att rätten ska överväga hans erkännande, som kan ha med påtryckningar och annat att göra", sade MB:s advokat Johan Åkermark.

Tingsrätten friade MB från alla misstankar och han släpptes ur häktet där han suttit i mer än fyra månader. Kort kan vi säga att rätten ansåg att det inte var tillräckligt med MB:s erkännande för att få honom fälld, det fanns för mycket oklarheter helt enkelt. Han har till exempel angett att han huggit Romario i bröstet, när han i själva verket fick sitt dödande hugg bakifrån. Ingen har utöver det sett MB angripa någon. Vidare är det föga troligt, enligt rätten, att han med sitt skadade öga skulle varit kapabel till att jaga runt och hugga ner tre personer i mörkret på en motorväg.

Blodet han fått på sitt skosnöre kan mycket väl ha tillkommit när de släpats runt på marken. Därför är bevisvärdet på dessa begränsat.


Senare kommer vi att diskutera mer utförligt VARFÖR det inte är MB som är mördaren, trots att han tagit på sig skulden för detta.


"16-åringen" (WS)

Den person som i medierna kom att kallas "16-åringen", kommer här att benämnas WS. Han har nu för övrigt hunnit fylla 17.

WS befann sig i närheten av krogen där grälet utbröt mellan Romarios sällskap och hans eget sällskap. Eftersom han är minderårig släpptes han inte in, men mötte upp direkt efteråt vid 01-tiden då sällskapen gått ut från puben och grälet fortsatte på gatan utanför.

WS var rejält berusad, enligt egna uppgifter, efter att ha druckit tillsammans med vännerna innan de begav sig till stan. Han var åtalad för medhjälp till mord och försök till medhjälp till mord. Enligt han själv så satt han i en av bilarna som körde mot E4-an där man träffade Romarios sällskap som fått bensinstopp, men hade ingen aning om vad som skulle hända där.

Enligt honom steg han ut ur en av de två bilar som stannade bakom Romarios bil och det första som händer är att någon kommer och boxar WS i magen. WS slår tillbaka då angriparen tar fram en skruvmejsel och försöker hugga honom. På något sätt får WS tag i skrumejseln och trycker den mot angriparens bröst och känner hur den tränger in i hans kropp. Han vet dock inte hur det gick för motståndaren då han enligt han själv sprang därifrån och satte sig i bilen. Han själv fick inga skador.

Enligt åklagaren har WS främjat mordet genom att dels se till att ett möte kom till stånd mellan de två grupperna, dels genom att vara med och skaffa bil och dels genom att maskera sig på brottsplatsen, vilket stärkte mördarens uppsåt, bara genom hans egen blotta närvaro.

Det är även detta som är det bekymmersamma för WS; varför var han maskerad på brottsplatsen? Polisen beslagtog en svart t-shirt från en av bilarna (som kördes av AA) som befunnit sig på platsen. På baksidan av t-shirten fanns två små hål urklippta strax nedanför kragen. Under dessa hål säkrades DNA som visade sig komma från WS. Man misstänker att han haft denna t-shirt över huvudet för att maskera sig. Detta stämmer överens med flera vittnesmål som säger sig ha sett maskerade personer på brottsplatsen.

WS erkände att han befunnit sig på mordplatsen men förnekade brott. Han friades på samtliga åtalspunkter då ingen kunde fällas för mordet.


"20-åringen" (YA)

För att bringa lite klarhet i tingsrättens dom och de som var misstänkta sammanställer vi lite info kring de tre personerna, vi börjar med den äldsta av de tre.

"20-åringen", kommer här att kallas för YA. 

Misstänkt för att ha ringt runt och mobiliserat ihop åtta personer för att möta upp Romarios gäng under mordnatten. Det finns intensiv mobiltrafik registrerad från YA:s mobiltelefon strax efter grälet i stan med Romarios gäng, det misstänks att han samlat ihop några vänner för att hämnas, däribland hans två bägge bröder.

Enligt åklagaren har YA främjat mördarens gärning genom att dels angripa en av Romarios vänner, som ådrog sig livshotande skador, dels genom att se till att ett möte kom till stånd med Romarios sällskap, dels genom att skaffa fram bil och chaufför, samt dels genom sin blotta närvaro stärka mördaren i hans uppsåt.

YA har nästan helt uteslutande svarat intetsägande i tingsrätten när han hördes. Svar som "jag vet inte" och "jag kommer inte ihåg" var vanligast förekommande. Vissa av hans uppgifter sa även emot sig själva.

Enligt han själv befann de sig på krogen i stan när 5-6 personer angrep en av hans vänner. Han ville bara därifrån eftersom han var dömd till skyddstillsyn. De åkte tunnelbana hem. Så småningom träffade de 5-6 andra personer, däribland hans storebror AA, som körde en av bilarna. Enligt YA åkte skulle de åka till sjukhuset för att hämta deras kompis som fått stryk på krogen. Kompisen hade tagit sig till Rissne och de hämtade honom istället därifrån.

De följde enligt YA efter den andra bilen, där bland annat hans äldsta bror satt, NA. Till slut kom de till E4:an och stannade bakom en röd Saab som stod still på vägrenen. YA gick enligt han själv ut ur bilen och fick en spark som gjorde att han föll mot gatan. Han vet inte vem det var. Utöver detta såg han eller hörde han inget av det som hände runt omkring honom. Han satte sig i bilen och de åkte därifrån. Först två dagar senare fick han enligt sig själv reda på att Romario blivit mördad på platsen.

Han pekades ut av en av de skadade på mordplatsen, som sa sig vara 80% säker på att YA slagit honom med ett baseballträ efter att ha jagat honom genom hela fyrfiliga E4:an till mitträcket. Tingsrätten kommer fram till detta, efter att ha friat YA, "Det emellertid finns en gärning som kan läggas YA till last, att han med ett baseballträ slagit en av Romarios vänner". Den skadade själv säger att han inte har någon bestämd uppfattning om vilka som attackerade honom men att han var ganska säker på det var YA som slog honom i mittrenen av motorvägen dit han flydde och låg ner. Inte förrän han reste sig och sprang över även de södergående körfälten och med direkt livshotade skador lagt sig ner i ett skogsdike och ringt 112 lämnade de honom till sitt öde.

Tingsrätten säger att Romarios vän med livshotande skador är en trovärdig person men att hans redogörelse inte hänger ihop och att det därför inte går att fälla YA för grov misshandel, trots att han blivit utpekad.

YA erkänner att han var på brottsplatsen men förnekar brott. Åklagaren ville få YA dömd för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Friades från alla misstankar.YA är den yngsta brodern av tre. Mellanbrodern, AA, var chaufför i en av de bilar som körde till mordplatsen. Enligt flera källor, oberoende av varandra, var han den som höll i en kniv på platsen. Blev kallad som vittne till tingsrätten men behövde inte vittna då det var en anhörig som stod åtalad.

Den äldsta brodern, NA, med ett tungt kriminellt förflutet, var även han på mordplatsen. Det är bekräftat att han var på en fest i Vällingby under natten och att han var drogpåverkad. Yngsta brodern YA kontaktade NA efter krogtjafset i stan och därefter tog han sig omedelbart till Husby med en vän där han mötte upp resten av gänget som samlats. NA var den som körde den döda Romario till Karolinska och där dumpade kroppen vid entrén.


Hovrätten tar upp fallet

Den 28 maj börjar hovrättsförhandlingarna i Svea hovrätt kring Romariomordet. Förhandlingarna kommer, liksom i tingsrätten, att pågå i tre dagar.

Chockerande nog väljer åklagare Ewa Tvengström inte att kalla nya vittnen, trots hård kritik mot henne att många som var på brottsplatsen inte ens blev kallade till tingsrätten. Istället väljer Tvengström att koncentrera sig på att få den misstänkte 20-åringens anhöriga att vittna, vilket de inte behövde göra i tingsrätten. Det gäller en av hans äldre bröder (som var på mordplatsen) samt hans far, som enligt svensk lag slipper vittna mot en anhörig.

Hur Tvengström tänker kring detta är oklart, men även om hon lyckas kringå lagen på något sätt kan hon inte på fullaste allvar tro att dessa två kommer att komma med några avgörande vittnesmål för fallet? Tvengström är helt ute och cyklar när hon nu verkar gå all in på detta spår som bara kommer leda henne ännu längre ut på den tunna isen.

Från målsägarsidan (Romarios far)  meddelas att Leif Silberskys advokatbyrå kommer att bistå med en advokat.

RSS 2.0