Domen överklagad till HD

MB:s advokat Johan Åkermark kommer att överklaga domen till Högsta domstolen. Detta meddelande han under tisdagen. Åkermark anser att hovrätten lagt för stor vikt vid hans klients erkännande i tingsrätten och att det inte kan vara möjligt att MB ensam huggit ner tre personer.

Att Högsta domstolen skulle ge prövningsrätt i detta fall ter sig högst osannolikt då fallet knappast är av prejuciderande art. En annan möjlighet för prövning är att hovrätten grovt förbisett något eller gjort ett grovt misstag i sin bedömning av fallet. Ingen av dessa möjligheter ligger nära till hands och det skall som sagt mycket till för att detta ska gå vägen för Åkermark och hans klient.

MB dömd till sju års fängelse

Mycket överraskande valde hovrätten att göra en annan bedömning än tingsrätten och dömde MB till sju års fängelse. Dock står de friande domarna mot YA och WS kvar.

Domen är häpnadsväckande på flera sätt och måste ha kommit som en chock för de åtalades försvarsadvokater.

"Jag är inte det minsta orolig, jag är säker på att inte bli dömd", sa en mycket avslappnad och skämtsam MB i slutet av hovrättsförhandlingarna. Nu får han spendera de kommande sju åren bakom lås och galler.


Mer om hovrättsdomen inom kort.

Hovrättsdomen uppskjuten

Svea hovrätt har meddelat att domen i fallet, som skulle ha kommit idag fredag, skjuts upp en vecka till nästa fredag på grund av sjukdom.

RSS 2.0