Vittnet som inte ville dyka upp

Som väntat var det samma visor i sista hovrättsförhandlingarna som det var i tingsrätten. Förhören från tingsrätten spelades upp och mycket lite var nytt. När alla förhör var uppspelade skulle ett vittne som vi kan kalla för PA kallas in för att vittna. Föga oväntat dök aldrig PA upp. Eftersom detta var det sista som hände innan slutpläderingarna skulle dra igång så var det verkligen åklagare Tvengströms sista möjlighet att få en vändning på hela fallet.

PA var den fjärde personen som satt i bilen som Romario färdades i. De tre personerna blev attackerade brutalt men PA rördes inte alls, trots att han tillhörde sällskapet. Detta kan te sig mycket märkligt och därför fanns en liten förhoppning om att hans vittnesmål kunde komma med avgörande uppgifter som kunde bidra till att bringa klarhet i det inträffade.

PA dök aldrig upp för att vittna i tingsrätten heller, då ryktades det om att han befann sig utomlands. När han lös med sin frånvaro ytterligare en gång beslutade rätten att under pågående förhandling påbörja arbetet med att hitta PA. Adresser och telefonnummer togs fram och man beordade en paus strax efter lunch för att skicka ut en polispatrull för att tvångshämta PA till rätten. Det var en tryckt och märklig stämning bland framförallt de åtalades advokater under denna paus. Blotta tanken av att man skulle lyckas med att hämta vittnet och att denne skulle komma med sensationella uppgifter som direkt kunde leda till en fällande dom gjorde dem ängsliga.

Men PA dök inte upp, trots att han befinner sig i Stockholm. För åklagaren var det ett stort bakslag och hon kunde inte göra mycket annat än att ställa in förhöret. Dock begärde målsägandes ombud att rätten skulle ta ställning till om man kunde skjuta upp rättegången tills man fått tag på PA. Hovrätten kom fram till att man trots rimlig ansträngning inte kunde få PA att infinna sig på plats och avgörandet kunde inte skjutas upp längre. Beslutet kunde inte överklagas. Därmed återstod bara slutpläderingarna.

Åklagare Ewa Tvengström började med att kritisera tingsrätten för att hon fått intrycket att de i ett tidigt skede redan avgjort att det skulle bli friande domar. Man gjorde det allt för lätt för sig utan att gräva djupare i händelsen. Hon fortsatte med att redogöra för vad som verkligen är utrett kring händelserna. Och detta är bland annat att mordet föranleddes av två bråk mellan grupperingarna, ett på sensommaren och ett tidigare under mordkvällen. Att det omgående togs kontakter mellan båda grupperna efter bråket på Star Bar under kvällen och att kontakterna syftade till ytterligare ett möte senare under kvällen. Detta bekräftas bland annat av MB:s uppgifter samt genom ett sms till Romarios mobil. Det är också utrett att de åtalades gruppering hinner uppgå till nio personer när man sätter sig i två bilar och kör från Tensta mot Husby där träffen skulle ske. Då får man nys om att Romarios bil fått bensinstopp på E4:an varpå man sätter fart ditåt istället. Även bekräftat är det att under den här tiden hinner man skaffa både maskering och beväpning innan man når Kistaavfarten på E4:an.Fortsättningen av det som sas under hovrättsförhandlingen publiceras i dagarna..

Sista hovrättsförhandlingen på fredag

Idag fredag kl 9.00 inleds den andra och sista rättegångsförhandlingen mot de tre åtalade, MB, YA och WS i säkerhetssalen i Svea Hovrätt.

Bloggen är på plats och kommer att rapportera om händelserna.

MB tar tillbaka erkännandet - åklagaren i besvärligt läge

Det som framförallt präglade de första hovrättsförhandlingarna var att den huvudmisstänkte MB tog tillbaka sitt erkännande från tingsrätten där han tog ansvaret för att ha huggit Romario till döds samt skadat två av hans vänner.

Detta kan inte komma som en chock för någon part och påverkar heller inte rättegångsförhandlingarna markant. De med lite insikt i fallet visste redan från början att MB inte talade sanning. Och när han började lämna motstridiga uppgifter blev det bara än mer tydligt att han tog skulden för att skydda någon annan. Den enda part som nu har fått ett aningen besvärligare läge är åklagaren Ewa Tvengström. Som bloggen vid ett flertalet tillfällen påpekat borde inte mycket vikt ha lagts på MB:s erkännande. Ändå valde Tvengström att spela alla sina kort på erkännandet och i princip utesluta alla andra alternativ.

Vad Tvengström nu ska hitta på återstår att se. Hennes besvärliga situation är framkallad bland annat av en i grunden dålig förundersökning som bäddat till en svag teknisk bevisning. Det framstod nästan som komiskt när hon i tingsrätten var helt övertygad om att det var MB som stått bakom alla tre personskadorna. Det i princip enda som talade för detta var att han var på brottsplatsen samt hans erkännande, som hon blåste upp till för stora proportioner. Den tekniska bevisningen talade istället emot att MB var gärningsmannen. När MB nu, föga oväntat, tar tillbaka sitt erkännande återstår inte mycket för Tvengström att använda sig av för att få till en fällande dom. Därför ska det bli oerhört intressant att följa vad som händer i den sista hovrättsförhandlingen på fredag.

Ewa Tvengström tog fallet till hovrätten med samma bevisning, samma vittnen och samma förundersökning. Tingsrättens bedömning av fallet är svår att ifrågasätta, vad får Tvengström att tro att hovrätten kommer att döma annorlunda, med samma bevisning? Och när åklagaren fortfarande försöker få rätten att genom laglig rätt tvinga misstänkte medhjälparen YA:s storebror AA samt deras far att vittna känns det som att hon är helt ute och cyklar. Av alla möjliga personer hon kunde kalla som vittnen, hur kan Tvengström välja att försöka få dessa två familjemedlemmar att vittna? De vägrade redan i tingsrätten. Och om hon nu lyckas, genom en besvärlig process, få rätten att kalla dessa som vittnen, tror hon verkligen att dessa två kommer komma med avgörande uppgifter eller vittnesmål som kommer att leda till ett genombrott i utredningen? Och som i värsta fall kan få deras familjemedlem dömd till fängelse? Fokus läggs återigen på fel saker från åklagarens sida.

Åklagaren vill att YA ska dömas till fängelse för medhjälp till mord och två fall av medhjälp till försök till mord. Gällande 17-årige WS yrkar hon på ungdomsvård och ungdomstjänst för samma åtalspunkter. I MB:s fall ville Tvengström få honom dömd till fängelse, men det känns nu väldigt avlägset då ingenting talar för att hovrätten skulle göra den bedömningen.

Om åklagarens situation var besvärlig, är den nu ännu mer besvärlig. Men att komma med samma bevisning och ingenting nytt till en hovrättsförhandling och bara hoppas på att rätten med hjälp av samma underlag ska göra en helt annan bedömning än vad tingsrätten gjorde, är under all kritik. Det som är ett krångligt fall blir bara ännu krångligare av Tvengströms klumpiga beslut. Vi som ändå tror på rättvisan kan bara hoppas på att vittnen vågar träda fram och berätta vad som egentligen inträffade på platsen. Detta är med all säkerhet det enda som i dagsläget kan få hela fallet att ta en ny vändning och leda till fällande domar.


Hovrätten prövar målet igen

Svea hovrätt gör ett nytt försök att pröva fallet. I maj tvingades förhandlingarna ställas in då huvudpersonen i målet, MB, flytt landet.

Åklagare Ewa Tvengström chockerar med att fortfarande bibehålla samma linje som i tingsrättsförhandlingarna och säger till TT: "Jag åberopar ingen ny bevisning i hovrätten".

Mer om detta inom kort.

En intervju med Romarios far publiceras i dagarna.


RSS 2.0