HD prövar inte överklagan

Högsta domstolen har meddelat att de inte prövar MB:s överklagan och därför har Svea hovrätts dom på sju års fängelse nu vunnit laga kraft.

RSS 2.0