Den felaktiga hovrättsdomen

Detta är saxat från tingsrättsdomen:

”Det är enligt tingsrättens bedömande inte sannolikt att MB med en ögonskada bestående av ett sprucket ögonlock, skulle ha kunnat rusa runt i mörkret på motorvägen och hugga en vältränad yngling till döds och allvarligt skada de båda andra. I den mån man skall tro målsägandenas uppgifter att allt hände på en gång när den andra bilen kom till platsen, blir det helt omöjligt för MB att jaga XX över motorvägen och samtidigt angripa NN och Romario vid bilarna. Här måste det istället ha varit en samlad attack med flera gärningsmän. MB:s erkännande innebär emellertid att han helt på egen hand har utfört samtliga gärningar. Denna reservationslösa inställning kan inte överensstämma med verkligheten, utan tingsrätten kan konstatera att erkännandet – om än inte helt så i vart fall i väsentliga delar – är falskt.”

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer MB för mord och mordförsök, samtidigt som man frikänner övriga, och lägger stor vikt i att MB hade starkast motiv att åsamka offren deras skador. Vidare anser man det besvärande för MB att han haft Romarios blod på yttersta delen av sina skosnören. Tingsrätten, som alltså friade MB, förklarar det med att blodspåren sannolikt uppkommit då skosnörena släpat i marken där det var blod överallt. Hovrätten konstaterar dock följande: att det är klarlagt att det var ett samordnat angrepp, att angriparna var flera till antalet och att det skett omedelbart efter ankomst till platsen. En person blev mördad, två fick livshotande skador. En person blev dömd för alla gärningar.

Hovrätten bedömer att de enda som hade någon form av motiv för att genomföra handlingarna var MB och YA. MB hade fått ett spräckt ögonbryn tidigare under kvällen av en av målsägarna medan YA både sommaren innan samt även han samma kväll hade hamnat i konflikt med en av målsägarna. Som tidigare påpekats är MB en ”nobody” i sammanhanget, att YA skulle ringa ihop hans två storebröder (AA och NA) och flera andra personer för att hämnas en skada MB ådragit ter sig osannolikt. Mer realistiskt är att YA utkrävde personlig hämnd och var starkt bidragande till samlingen på motorvägen där gärningarna utfördes. Detta väljer hovrätten att blunda för helt och hållet. Istället väljer man det andra scenariot. Mindre kontroversiellt, en mindre besvärande utredning erfordras och klenare bevisning krävs.

Hovrätten gör det lätt för sig och dömer MB för skador som han helt omöjligt kunnat åsamka på egen hand. Känslan som sprider sig när man följt hela rättsprocessen och reaktionerna därefter är att hovrättsdomen är starkt politiskt influerad. Man vill döma någon, för att få någon dömd. Lättast är att döma MB som redan erkänt handlingarna. Man bortser helt från de otroligt starka indicier som kan ifrågasätta domen. Det är antagligen bara personerna som var på platsen som med säkerhet vet vem som gjort vad, men det är inte ställt bortom rimligt tvivel att MB blivit dömd för de handlingar han utfört och friad för de handlingar han inte utfört.

Till skillnad från inledningsvis blev fallet uppmärksammat mer och mer medialt och pressen på hovrätten var hög i samband med domslutet. Att inte få någon dömd hade upprört stora delar av Västerort och skapat ett ännu större förakt och brist på förtroende till rättsstat, polisväsende och samhälle. Romario var en älskad själ i förorten, han rycktes på ett brutalt sett ifrån oss och att ingen blir dömd för detta dåd hade inte förbisetts lätt. Därför är också influenserna tydliga att detta tryck på domstolen påverkat domslutet. Det är omöjligt att åtta personer tittat på medan en ensam, skadad person jagat runt, knivhuggit och slagit tre offer. Det användes minst två vapen på platsen, en morakniv, ett baseballträ samt med största sannolikhet även en skruvmejsel. Han är garanterat inte oskyldig, men....

Att MB på egen hand utfört allt detta är långt ifrån ställt bortom allt rimligt tvivel, som är en grundförutsättning för fällande dom i det svenska rättssystemet. Därför borde han inte ha dömts för mord och mordförsök. Därför har han också fått fel straff. Och därför går det även runt personer i vårt samhälle idag som egentligen borde sitta bakom galler.


RSS 2.0